Bảo quản đá

Lưu ý khi chăm sóc bảo dưỡng đá tự nhiên trong nhà vệ sinh/phòng tắm
Nguy cơ từ nhà vệ sinh/phòng tắm
Vi khuẩn thường phát triển một cách dễ dàng trong những môi trường ẩm ướt như những khu vực như nhà vệ sinh, phòng tắm. Trong thực tế, hầu như bất kỳ loại vi khuẩn nào đều có thể tăng gấp đôi số lượng của chúng chỉ trong 15 phút và trong quá trình của một ngày 8 giờ bình thường, một số vi khuẩn có thể nhân lên tới hơn 15 triệu và tồn tại cả trong nhiệt độ nước đóng băng và nước sôi.