Hỗ trợ trực tuyến

Phủ bóng sàn vinyl

Tấm trải sàn vinyl cũng giống như hầu hết các tấm trải sàn khác đềi phải được bảo dưỡng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hiệu quả sử dụng của sàn vinyl sẽ đạt được tối đa khi dùng những cách bảo dưỡng phù hợp.