Rửa téc, vệ sinh bồn inox

26/09/2017 20:44

Công ty Không Gian Sạch là nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh téc, rửa bồn chứa dầu, chứa nước cho các nhà máy, nhà xưởng ... với uy tín, chất lượng, giá cả hợp lý.

Bằng việc tiếp cận các hóa chất chuyên dụng, phương pháp làm sạch tiên tiến và sử dụng phương tiện máy móc hiện đại. Chúng tôi luôn dành được sự tin tưởng tuyệt đối, sự hài lòng từ các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước.

 

Mỗi một loại bồn Không Gian Sạch sẽ có những qui chuẩn riêng để thực hiện, vệ sinh một cách hiệu quả nhất. Sau đây là quy trình vệ sinh bồn thông thường được chúng tôi thực hiện theo các bước như mô tả bên dưới.

Bước 1: Chuẩn bị mặt bằng, trải bạt, máng thoát nước. Giới hạn khu vực thi công, tập kết trang thiết máy móc và hóa chất. Đặt biển cảnh báo. Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. Đảm bảo nguồn điện, nguồn nước sẵn sàng.

Step 1: Preparation of the working area, canvas cover, drainage trough. Limited construction area, Gather the machinery and chemical equipment. Put a warning sign. Provide labor protection equipment for employeers. Ensure power and water availability.

Bước 2: Xử lý làm sạch toàn bộ mối hàn bằng axit MQ 500.

Step 2:  Cleaning along  to the entire weld with acid MQ 500

  • Làm từng đoạn ngắn một với chiều dài mối hàn khoảng 01 mét. ( Không được để lâu hoặc để axit bị khô lại)
  • Details in each short areas with a weld length of about 01 meters. (Do not leave for long time or let the acid dry)
  • Rửa sạch ngay khu vực mối hàn vừa được lau bằng axit bằng máy xịt nước áp lực cao.
  • Clean the welded area just wipe with acid, using the high pressure water washer
  • Rửa lại mối hàn lần nữa bằng hóa chất Simple Green hoặc tương đương ( Sunlight)
  • Wash the weld again with Simple Green Chemicals or equivalent (Sunlight)
  • Rửa lại bằng nước sạch bằng máy xịt áp lực cao
  • Rinse with clean water, using high pressure washer

Bước 3: Xử lý làm sạch toàn bộ mối hàn bằng axit MQ 500 ( Làm tương tự như bước trên cho tới khi xử lý xong toàn bộ mối hàn)

Step 3: Handle cleaning of all welds with acid MQ 500 (Do the same as above until the entire weld is finished)

Bước 4: Xử lý làm sạch toàn bộ bề mặt bên trong, bên ngoài bằng Simple Green hoặc tương đương ( sunlight…)

Step 4: Clean inside and outside all the tank surface with Simple Green or equivalent (sunlight ...)

- Rửa từng đoạn ngắn một, chiều dài 02 mét, chiều ngang 01 mét

- Wash each short area, length of 02 meters, wide of 01 meter

- Rửa lại bằng nước sạch, dùng súng xịt áp lực cao

- Rinse with water, use high pressure guns

- Làm khô bằng máy thổi, kết hợp khăn lau khô

- Dry by blowing machine, combining with the dry cloth

- Kiểm tra lại toàn bộ trước khi bàn giao sản phẩm

- Check the whole before handing over the tank

Bước 5: Nghiệm thu sản phẩm với chủ đầu tư

Step 5: Handing over the tank for investor

Điện hóa là tên gọi một lĩnh vực trong hóa học nghiên cứu về mối liên hệ giữa các quá trình hóa học và dòng điện. Một phản ứng hóa học xảy ra khi có dòng điện chạy qua, hay qua phản ứng hóa học có một hiệu điện thế, đây là những quá trình điện hóa. Trong các quá trình này luôn tồn tại đồng thời hai hiện tượng: ôxi hóa và ôxi hóa khử