Bàn hút nước

Sau quá trình sử dụng, bàn hút nước máy hút bụi 30L-60L-70L-80L có thể xảy ra hỏng hóc hoặc hao mòn và người dùng cần thay thế ngay