ĐỐI NỘI – ĐỐI NGOẠI

24/05/2017 08:38

ĐỐI NỘI – ĐỐI NGOẠI

Với khách hàng: Mang đến cho khách hàng dịch vụ có chất lượng vượt trội .
Với xã hội: Giúp cải thiện môi trường và chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. 
Với đối tác: Cân bằng về mặt lợi ích, cùng nhau phát triển. 
Với nhân viên: Mang lại cơ hội hoàn thiện và phát triển sự nghiệp cá nhân.