Hỗ trợ trực tuyến

Dịch vụ vệ sinh văn phòng

Dịch vụ vệ sinh văn phòng trong tiếng anh gọi là “Commercial cleaning services”, Chúng ta hiểu đó là một thuật ngữ rộng rãi được sử dụng chủ yếu bởi các công ty làm sạch, họ cung cấp các dịch vụ vệ sinh công nghiệp bằng cách ký kết giao ước, hợp đồng thực hiện công việc với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp….